Orthomoleculaire voedingsleer

Voeding speelt een uiterst belangrijke rol in het welzijns- en gezondheidsproces. Een verandering van het bestaande voedingspatroon, eventueel aangevuld met de juiste voedingssupplementen, kan dan ook een wezenlijke bijdrage leveren bij het genezingsproces.

In dit kader adviseert Shamile, afhankelijk van de gesignaleerde tekortkomingen, veelal versterkende voedingssupplementen.

Shamile heeft hiertoe de Orthomoleculaire Voedingsleer bestudeerd.

De orthomoleculaire voedingsleer streeft ernaar de lichaamscellen van de optimale hoeveelheden en de juiste samenstelling van de benodigde (micro-) nutriënten te voorzien. Voedingssuplementen moet u dan ook beslist niet zien als medicijnen, maar als bouwstoffen. Het zijn lichaamseigen bouwstoffen met een constructieve, orthomoleculaire werking. Dit in tegenstelling tot veel medicijnen die vrijwel allen met lichaams-vreemde stoffen werken die primair een destructieve, antimoleculaire werking hebben.

Of - en zo ja welke - voedingssupplementen in uw situatie zinvol gebruikt kunnen worden kan pas na een diepgaander onderzoek worden bepaald.