Orthomoleculaire voedingsleer

Voeding speelt een uiterst belangrijke rol in het welzijns- en gezondheidsproces. Een verandering van het bestaande voedingspatroon, eventueel aangevuld met de juiste voedingssupplementen, kan dan ook een wezenlijke bijdrage leveren bij het genezingsproces.

In dit kader adviseert Shamile, afhankelijk van de gesignaleerde tekortkomingen, veelal versterkende voedingssupplementen.

Shamile heeft hiertoe de Orthomoleculaire Voedingsleer bestudeerd. Ook is zij aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde).
Diverse zorgverzekeraars kennen (deel)vergoedingen voor behandelingen bij therapeuten die zijn aangesloten bij de MBOG. Op de website van de MBOG (www.mbog.nl) vindt u hierover meer gedetailleerde informatie.

De orthomoleculaire voedingsleer streeft ernaar de lichaamscellen van de optimale hoeveelheden en de juiste samenstelling van de benodigde (micro-) nutriënten te voorzien. Voedingssuplementen moet u dan ook beslist niet zien als medicijnen, maar als bouwstoffen. Het zijn lichaamseigen bouwstoffen met een constructieve, orthomoleculaire werking. Dit in tegenstelling tot veel medicijnen die vrijwel allen met lichaams-vreemde stoffen werken die primair een destructieve, antimoleculaire werking hebben.

Of - en zo ja welke - voedingssupplementen in uw situatie zinvol gebruikt kunnen worden kan pas na een diepgaander onderzoek worden bepaald.
Gezondheidscentrum Joseph is aangesloten bij de MBOG,
Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde.